15. 11. 2019  17:10 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
Název tématu anglicky: Estimation of the kinetic parameters of a pyrolysis model with secondary cracking of the liquid phase
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Projekt má za cieľ vypracovať experimentálny postup a výpočtový model na stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy, uvažujúci aj sekundárny rozklad kvapalnej fázy na plyny a tuhý zvyšok. Realizácia experimentov, stanovenie kinetických parametrov a overenie modelu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEIxA chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.