28. 5. 2020  9:16 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
Názov témy anglicky:
Estimation of the kinetic parameters of a pyrolysis model with secondary cracking of the liquid phase
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt:
Projekt má za cieľ vypracovať experimentálny postup a výpočtový model na stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy, uvažujúci aj sekundárny rozklad kvapalnej fázy na plyny a tuhý zvyšok. Realizácia experimentov, stanovenie kinetických parametrov a overenie modelu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEIxA chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.