Sep 20, 2019   12:17 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Čistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódami
Title of topic in English: Cleaning surfaces of cultural heritage objects by modern methods
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Summary: Na čistenie objektov dedičstva sa v bežnej reštaurátorskej praxi využíva široká škála organických rozpúšťadiel a ich zmesí. Problémom môže byť ich agresivita voči originálnym materiálom. Moderné metódy čistenia spočívajú v aplikácii systémov schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následne efektívne odstrániť nečistoty a zdegradované produkty. Cieľom práce bude prešetriť alternatívne spôsoby odstraňovania nečistôt z povrchov objektov dedičstva (napr. využitie plazmochemických úprav povrchu) a následne overiť ich účinnosť na reálnych vzorkách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.