26. 8. 2019  4:29 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Čistenie povrchov objektov kultúrneho dedičstva modernými metódami
Názov témy anglicky: Cleaning surfaces of cultural heritage objects by modern methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Abstrakt: Na čistenie objektov dedičstva sa v bežnej reštaurátorskej praxi využíva široká škála organických rozpúšťadiel a ich zmesí. Problémom môže byť ich agresivita voči originálnym materiálom. Moderné metódy čistenia spočívajú v aplikácii systémov schopných zabezpečiť prienik účinnej látky na povrch artefaktu a následne efektívne odstrániť nečistoty a zdegradované produkty. Cieľom práce bude prešetriť alternatívne spôsoby odstraňovania nečistôt z povrchov objektov dedičstva (napr. využitie plazmochemických úprav povrchu) a následne overiť ich účinnosť na reálnych vzorkách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.