Oct 20, 2019   9:21 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza písacích prostriedkov v dokumentoch
Title of topic in English: Analysis of writing means in documents
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Summary: Trestná činnosť spočívajúca v takzvanom antidatovaní úradných i neúradných listín a iných písomností je čoraz rozsiahlejšia, čím narastá i potreba vývoja metód skúmania, prostredníctvom ktorých by bolo možné zdokonaliť túto oblasť kriminalistickej praxe. Práca bude venovaná prešetreniu vplyvu starnutia na zloženie a vlastnosti záznamov vytvorených rôznymi písacími prostriedkami. Využije sa predovšetkým metóda plynovej chromatografie so zameraním sa na minimalizáciu množstva odobratej vzorky tak, aby sa zachovalo dostatočné množstvo pôvodného materiálu (semi-deštruktívna metóda). Metóda bude doplnená kolorimetrickými a spektrálnymi meraniami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.