20. 6. 2019  6:00 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Název tématu anglicky: Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Pyrolýzou opotrebovaných pneumatík vznikajú tuhé, kvapalné a plynné produkty. Tuhý produkt pyrolýzy pneumatík po určitých úpravách má veľký potenciál byť použitý v rôznych aplikáciách. Cieľom tohto projektu je navrhnúť jednotku na karbonizáciu (zbavenie sa všetkých prchavých zložiek) tuhého produktu a vzájomnej materiálovej a energetickej integrácie tejto jednotky so samotnou pyrolýznou jednotkou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.