Oct 20, 2020   2:41 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Title of topic in English: Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Summary:
Pyrolýzou opotrebovaných pneumatík vznikajú tuhé, kvapalné a plynné produkty. Tuhý produkt pyrolýzy pneumatík po určitých úpravách má veľký potenciál byť použitý v rôznych aplikáciách. Cieľom tohto projektu je navrhnúť jednotku na karbonizáciu (zbavenie sa všetkých prchavých zložiek) tuhého produktu a vzájomnej materiálovej a energetickej integrácie tejto jednotky so samotnou pyrolýznou jednotkou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.