13. 10. 2019  22:05 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
Názov témy anglicky: Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Pyrolýzou opotrebovaných pneumatík vznikajú tuhé, kvapalné a plynné produkty. Tuhý produkt pyrolýzy pneumatík po určitých úpravách má veľký potenciál byť použitý v rôznych aplikáciách. Cieľom tohto projektu je navrhnúť jednotku na karbonizáciu (zbavenie sa všetkých prchavých zložiek) tuhého produktu a vzájomnej materiálovej a energetickej integrácie tejto jednotky so samotnou pyrolýznou jednotkou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.