22. 8. 2019  4:33 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
Názov témy anglicky: Energy integration of two stage gasification of waste and biomass
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: V procese dvojstupňového splyňovania odpadu resp. biomasy sa tuhý materiál v prvom stupni podrobí termickému rozkladu, následné v druhom stupni produkty pyrolýzy sa katalyticky rozložia na plyn obsahujúci najmä CO a H2. Cieľom tohto projektu je namodelovať tento proces a navrhnúť energetickú integráciu procesu za účelom minimalizácii spotreby energie z vonkajších zdrojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.