25. 10. 2020  4:15 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Štúdium účinku plazmových úprav na materiály v objektoch dedičstva
Názov témy anglicky:
Study of the effect of plasma modifications on materials in heritage objects
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Abstrakt: V práci sa prešetrí vplyv plazmy na povrchy v objektoch kultúrneho dedičstva s cieľom využitia tejto metódy na odstraňovanie povrchového znečistenia. Pozornosť bude venovaná najmä čisteniu kovových nití ako súčastí historického textilu. Budú sa aplikovať rôzne druhy plazmy a skúmať vplyvy nastavenia parametrov plazmovacieho zariadenia. Bude sa sledovať účinnosť čistenia kovových nití, ako aj vplyv na ďalšie zložky textílií - organické materiály a farbivá.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméry
I-PSP-POFO polygrafia a fotografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.