Jun 27, 2019   2:03 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie plazmových úprav za účelom dekontaminácie povrchu
Title of topic in English: Using of plasma treatments to decontaminate the surface
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Summary: V diplomovej práci sa budú sledovať účinky nízkoteplotnej plazmy na mikrobiologickú dekontamináciu povrchu papiera s cieľom využitia v ochrane kultúrneho dedičstva. Vplyv plazmy sa bude testovať metódami FTIR, kolorimetricky, kultiváciou mikroorganizmov a sledovaním mechanických vlastností papiera. Bude sa študovať aj účinnosť pôsobenia v závislosti od času (starnutia).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.