20. 9. 2019  7:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie plazmových úprav za účelom dekontaminácie povrchu
Názov témy anglicky: Using of plasma treatments to decontaminate the surface
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci sa budú sledovať účinky nízkoteplotnej plazmy na mikrobiologickú dekontamináciu povrchu papiera s cieľom využitia v ochrane kultúrneho dedičstva. Vplyv plazmy sa bude testovať metódami FTIR, kolorimetricky, kultiváciou mikroorganizmov a sledovaním mechanických vlastností papiera. Bude sa študovať aj účinnosť pôsobenia v závislosti od času (starnutia).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.