Sep 16, 2019   2:37 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články
Title of topic in English: Oxide nanolayers for perovskite solar cells
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov 3. generácie s kompaktnou a mezoporéznou oxidovou ETL vrstvou, pripraviť a charakterizovať viaceré kompaktné ETL vrstvy a využiť ich pri kompletizácii modelových perovskitových solárnych článkoch. Postup: Rešerš z oblasti hybridných solárnych článkov, s orientáciou na nízkoteplotný proces aplikovateľný na plastové flexibilné podložky, blokačné ETL vrstvy a s možnosťou využitia tlačových techník. Príprava rôznych oxidových ETL vrstiev, ich mikroskopická a spektroskopická charakterizácia a stanovenie elektrickej vodivosti. Finalizácia modelových solárnych článkov a stanovenie ich fotoelektrickej účinnosti. Zhodnotenie optimálnej ETL vrstvy pre vybraný modelový perovskitový solárny článok. Dipl. vedúci: doc. Mikula, konzultant: Ing. M. Hvojník, doktorandLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic Polymers-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.