22. 8. 2019  4:29 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články
Názov témy anglicky: Oxide nanolayers for perovskite solar cells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov 3. generácie s kompaktnou a mezoporéznou oxidovou ETL vrstvou, pripraviť a charakterizovať viaceré kompaktné ETL vrstvy a využiť ich pri kompletizácii modelových perovskitových solárnych článkoch. Postup: Rešerš z oblasti hybridných solárnych článkov, s orientáciou na nízkoteplotný proces aplikovateľný na plastové flexibilné podložky, blokačné ETL vrstvy a s možnosťou využitia tlačových techník. Príprava rôznych oxidových ETL vrstiev, ich mikroskopická a spektroskopická charakterizácia a stanovenie elektrickej vodivosti. Finalizácia modelových solárnych článkov a stanovenie ich fotoelektrickej účinnosti. Zhodnotenie optimálnej ETL vrstvy pre vybraný modelový perovskitový solárny článok. Dipl. vedúci: doc. Mikula, konzultant: Ing. M. Hvojník, doktorandObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméry-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.