Oct 22, 2019   5:36 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Title of topic in English: Analysis and aging of writing means in documents
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Summary: Práca bude venovaná prešetreniu vplyvu starnutia na zloženie a vlastnosti záznamov vytvorených rôznymi písacími prostriedkami. Využije sa predovšetkým metóda plynovej chromatografie so zameraním sa na minimalizáciu množstva odobratej vzorky tak, aby sa zachovalo dostatočné množstvo pôvodného materiálu (semi-deštruktívna metóda). Metóda bude doplnená kolorimetrickými a spektrálnymi meraniami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.