12. 8. 2020  2:11 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Názov témy anglicky:
Analysis and aging of writing means in documents
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude venovaná prešetreniu vplyvu starnutia na zloženie a vlastnosti záznamov vytvorených rôznymi písacími prostriedkami. Využije sa predovšetkým metóda plynovej chromatografie so zameraním sa na minimalizáciu množstva odobratej vzorky tak, aby sa zachovalo dostatočné množstvo pôvodného materiálu (semi-deštruktívna metóda). Metóda bude doplnená kolorimetrickými a spektrálnymi meraniami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-POFO polygrafia a fotografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.