21. 8. 2019  19:50 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Názov témy anglicky: Mesoporous perovskite solar cells with carbon back electrode
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je štandardizovanie postupu prípravy perovskitových solárnych článkov s mezoporéznymi oxidovými vrstvami a s poréznou uhlíkovou zadnou elektródou, s využitím tlačových a ovrstvovacích techník, najmä sieťotlače. Postup: Rešerš z oblasti tlačiteľných solárnych článkov s uhlíkovopu zadnou elektródou, príprava funkčných vrstiev článku sieťotlačou z nano-oxidových a uhlíkových pást (TiO2, ZrO2, grafit/CB), aplikácia perovskitu infiltráciou, finalizácia modelových článkov. Charakterizácia vrstiev s stanovenie účinnosti solárnych článkov. Optimalizácia postupov, zhodnotenie reprodukovateľnosti, úzkych a problematických miest prípravy. Vedúci: doc. M. Mikula, PhD. konzultanti: Ing. M. Hatala, PhD., Ing. M. Hvojník, doktorandObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméry-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.