17. 10. 2019  15:57 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínu
Název tématu anglicky: Application of Crystallization-Induced Asymmetric Transformation in the Synthesis of Heterocallisamine Analogues
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Abstrakt: - Literárna rešerš –-Heterocallisamín a jeho analógy - výskyt, stereochémia, syntéza a biologická aktivita. Oxidácie aryl derivátov na karboxylové kyseliny. - Príprava východiskových - enantiomérne čistých arylsubstituovaných derivátov 2-aminobutanolaktónu - Štúdium ich oxidačnej transformácie na deriváty karboxylových kyselín.Stereoselektívne transformácie na ceste k enantiomérne čistým analógom kyseliny 2-amino-4-hydroxypentándiovej. Stanovenie fyz.-chem. vlastností pripravených zlúčenínOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.