23. 8. 2019  2:07 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia na ceste k analógom hemerocallisamínu
Názov témy anglicky: Application of Crystallization-Induced Asymmetric Transformation in the Synthesis of Heterocallisamine Analogues
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Abstrakt: - Literárna rešerš –-Heterocallisamín a jeho analógy - výskyt, stereochémia, syntéza a biologická aktivita. Oxidácie aryl derivátov na karboxylové kyseliny. - Príprava východiskových - enantiomérne čistých arylsubstituovaných derivátov 2-aminobutanolaktónu - Štúdium ich oxidačnej transformácie na deriváty karboxylových kyselín.Stereoselektívne transformácie na ceste k enantiomérne čistým analógom kyseliny 2-amino-4-hydroxypentándiovej. Stanovenie fyz.-chem. vlastností pripravených zlúčenínObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.