Sep 19, 2019   6:13 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Title of topic in English: Tar cracking in waste gasification using a carbon based catalyst obtained by pyrolysis of waste
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Summary: Cieľom projektu je preskúmať účinnosť katalyzátora na báze uhlíka, získaného pyrolýzou odpadu pri rozklade dechtov v procesnom plyne, získaného splyňovaním tuhého odpadu a biomasy. Projekt je prevažné experimentálneho charakteru a pozostáva z realizácie experimentov použitým modelovej látky, reprezentujúci decht a takisto experimentov splyňovania reálnych vzoriek odpadu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.