18. 10. 2019  7:30 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Název tématu anglicky: Tar cracking in waste gasification using a carbon based catalyst obtained by pyrolysis of waste
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je preskúmať účinnosť katalyzátora na báze uhlíka, získaného pyrolýzou odpadu pri rozklade dechtov v procesnom plyne, získaného splyňovaním tuhého odpadu a biomasy. Projekt je prevažné experimentálneho charakteru a pozostáva z realizácie experimentov použitým modelovej látky, reprezentujúci decht a takisto experimentov splyňovania reálnych vzoriek odpadu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.