6. 12. 2019  23:37 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňom.
Název tématu anglicky: Reducing the energy of black liquor evaporation train by modifying the organic fraction therein.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Abstrakt: Čierny lúh obsahuje organickú fázu (hlavne lignín) pochádzajúcu z dreva. Cieľom práce je získať z odbornej literatúry a zhodnotiť vhodné chemické alebo fyzikálne metódy, pomocou ktorých by sa modifikovala táto organická fáza a tým by sa ovplyvnili vlastnosti čierneho lúhu - hlavne viskozita prípadne povrchové napätie. Tieto veličiny majú významný vplyv na intenzitu prestupu tepla v odparkách so stekajúcim filmom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.