Sep 22, 2019   10:22 p.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.
Title of topic in English: Comparison of project calculation results of cocurrent and countercurrent three bodies evaporation unit for thickening of tomato juice.
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Summary: Cieľom tej záverečnej práce je urobiť projekčný výpočet trojčlennej odparky na zahusťovanie 20 ton/h paradajkovej šťavy zo 6% hmot. na 32% za podmienky rovnakej teplovýmennej plochy vo všetkých členoch odparky. Porovnať je potrebné výsledky výpočtu pre súprúdové resp. protiprúdové usporiadanie toku paradajkovej šťavy a ohrevnej pary - teplovýmennú plochu a spotrebu ohrevnej pary pre odparku. Doplňujúcou podmienkou je odhadnúť stratu lykopénu obsiahnutého v paradajkách, ktorý ovplyvňuje kvalitu výsledného produktu paradajkového pretlaku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.