18. 8. 2019  0:36 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.
Názov témy anglicky: Comparison of project calculation results of cocurrent and countercurrent three bodies evaporation unit for thickening of tomato juice.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Abstrakt: Cieľom tej záverečnej práce je urobiť projekčný výpočet trojčlennej odparky na zahusťovanie 20 ton/h paradajkovej šťavy zo 6% hmot. na 32% za podmienky rovnakej teplovýmennej plochy vo všetkých členoch odparky. Porovnať je potrebné výsledky výpočtu pre súprúdové resp. protiprúdové usporiadanie toku paradajkovej šťavy a ohrevnej pary - teplovýmennú plochu a spotrebu ohrevnej pary pre odparku. Doplňujúcou podmienkou je odhadnúť stratu lykopénu obsiahnutého v paradajkách, ktorý ovplyvňuje kvalitu výsledného produktu paradajkového pretlaku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.