Sep 23, 2019   9:43 p.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasy
Title of topic in English: A case study of two-satge ligonicellulosic biomass gasification
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Summary: Projekt je zameraný na analýzu materiálovej a entalpickej bilancie dvoch rôznych variantov usporiadania dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasy. Študent má za úlohu zostaviť materiálovú a energetickú bilanciu všetkých uzlov procesu a navzájom porovnávať dva varianty procesu, pri ktorých sa oxidačné médium sa privádza do rozdielneho uzla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.