26. 8. 2019  4:30 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza variantov dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasy
Názov témy anglicky: A case study of two-satge ligonicellulosic biomass gasification
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na analýzu materiálovej a entalpickej bilancie dvoch rôznych variantov usporiadania dvojstupňového splyňovania lignocelulózovej biomasy. Študent má za úlohu zostaviť materiálovú a energetickú bilanciu všetkých uzlov procesu a navzájom porovnávať dva varianty procesu, pri ktorých sa oxidačné médium sa privádza do rozdielneho uzla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.