24. 8. 2019  6:19 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Názov témy anglicky: Synthesis and study of mixed valence complexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Abstrakt: Komplexy zo zmiešanými oxidačnými stavmi (“mixed-valence compounds”) predstavujú také zlúčeniny, v ktorých sa vyskytuje centrálny atóm kovu vo viac ako jednom oxidačnom stave. Systémy v zmiešaných oxidačných stavoch nachádzame vo viacerých mineráloch (magnetit), pigmentoch (berlínska modrá) alebo vo viacjadrových metaloenzýmoch (cytochróm c oxidáza). Vďaka prítomnosti zmiešaných oxidačných stavov vykazujú takéto komplexy zaujímavé elektrické, magnetické a optické vlastnosti, ktoré nachádzajú rôznorodé uplatnenie v materiálovej chémii.Cieľom bakalárskej práce bude literárna rešerš popisujúca súčasný stav problematiky prípravy komplexov v zmiešaných oxidačných stavoch ako aj príprava a charakterizácia takýchto komplexov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.