23. 8. 2019  4:10 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
Názov témy anglicky: Increasing number of methicillin resistant staphylococci in Slovakia
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Abstrakt: Študent sa zoznámi so situáciou reziztentných stafylokokov na Slovensku,zameria sa na izoláciu Staphylococcus sp. z rôzneho prostredia (verejné priestranstvá, budovy, klinické prostredie...) Úlohou študenta bude overiť citlivosti vybraných izolátov na antibiotiká,určiť niektoré faktory patogenity. Študent sa naučí používať základné mikrobiologické metódy ako aj základné techniky molekulovej biológie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.