Sep 23, 2019   7:24 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie
Title of topic in English: Effective methods for the elimination of bacterial contamination in drinking water.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Summary: Úlohou študenta bude spracovať rešerš a popísať možnosti dekontaminácie studňových vôd pre súkromné osoby. Z kontaminovaných studňových vôd bude izolovať indikátorové mikroorganizmy so zameraním sa na rezistentné baktérie voči antibiotikám, ktoré majú klinický význam. Pokúsi sa použiť rôzne spôsoby dekontaminácie vôd v laboratórnych podmienkach a vyhodnotiť najúčinnejšiu metódu, vhodnú na úpravu studňových vôd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.