14. 10. 2019  20:39 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie
Názov témy anglicky: Effective methods for the elimination of bacterial contamination in drinking water.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta bude spracovať rešerš a popísať možnosti dekontaminácie studňových vôd pre súkromné osoby. Z kontaminovaných studňových vôd bude izolovať indikátorové mikroorganizmy so zameraním sa na rezistentné baktérie voči antibiotikám, ktoré majú klinický význam. Pokúsi sa použiť rôzne spôsoby dekontaminácie vôd v laboratórnych podmienkach a vyhodnotiť najúčinnejšiu metódu, vhodnú na úpravu studňových vôd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.