19. 9. 2019  6:11 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov
Názov témy anglicky: Production of keratin hydrolysate from waste hair
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Abstrakt: Ľudské vlasy z holičstiev v súčasnosti predstavujú najmä odpad, navyše ťažko rozložiteľný. Pritom však ide o obnoviteľnú surovinu, ktorá sa takmer kompletne skladá z proteínu - keratínu. Tento proteín na rozdiel od iných obsahuje vysoký podiel disulfidických väzieb, čo mu dodáva chemickú a mechanickú odolnosť. Je však možné hydrolyzovať ho kyselinami, zásadami a účinkom enzýmov. Úlohou študenta bude naštudovať problematiku spracovania odpadných vlasov a navrhnúť proces a zariadenia na výrobu proteínového hydrolyzátu pre kozmetický priemysel.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.