21. 9. 2019  23:20 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov
Název tématu anglicky: Stereoselective Synthesis of Pyrrolizidine Alkaloids Hycinthacines
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt: Polyhydroxylované pyrolizidínové alkaloidy sú súčasťou veľkého množstva rastlín a mikroorganizmov a predstavujú dôležitú triedu prírodných iminocukrov s významnými biologickými aktivitami ako inhibítory enzýmov glykozidáz. Práve pre tieto vlastnosti sú pyrolizidínové alkaloidy považované za atraktívnych kandidátov v modernej liečbe onkologických ochorení, ale aj v liečbe cukrovky a rôznych vírusových a bakteriálnych infekcií. Dôležitú skupinu takýchto iminocukrov tvoria hyacintacíny, polyhydroxylované alkaloidy s hydroxymetylovým substituentom v C-3 polohe a s R-absolútnou konfiguráciou na C-7a atóme uhlíka, ktoré boli izolované z rastlín čeľade Hyacinthaceae. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa doteraz známych syntéz (+)-hyacintacínov B1, B2, C2 a C3 s ďaľším hydroxymetylovým substituentom v polohe C-5 a vytvoriť koncept prípravy hyacintacínov B2 a C3, ktorý by mal zahŕňať stereoselektívnu 1,3-dipolárnu cykloadíciu päť-článkových cyklických nitrónov pripravených z monosacharidov a intramolekulovú redukčnú aminocyklizáciu. Hyacintacín B2 vykázal výbornú inhibičnú aktivitu voči „rat intestinal“ laktáze (IC50 = 3,6 μM) a hyacintacín C3 je dobrý inhibítor saccharolyticum β-glukozidázy (IC50 = 25 μM).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT414O4_4B Organická chémia II