Oct 19, 2019   12:26 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Title of topic in English: Application of 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles in the Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles with Potential Biological Properties
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Summary: Izoxazolidínové zlúčeniny nemusia byť použité len ako dôležité medziprodukty v syntéze iných biologicky aktívnych látok, ale môžu byť aj samotné sľubnými farmakologickými kandidátmi. V nedávnej dobe boli publikované práce týkajúce sa syntézy a biologických vlastností 5-(1H-1,2,3-triazol)izoxazolidínov. Ich príprava bola založená buď na 1,3-dipolárnej cykloadícii azidoizoxazolidínu s vybranými derivátmi alkínov alebo na priamej 1,3-dipolárnej cykloadícii nitrónu s 1-vinyltriazolmi. Triazolové izoxazolidíny s hydroxymetylovou skupinou boli všetky schopné inhibovať proliferáciu folikulárnych (FTC-133) a anaplastických (8305C) ľudských nádorových buniek s hodnotami IC50 v rozmedzí od 3,87 do 8,76 μM. Náplňou predkladanej témy je vypracovať literárnu rešerš týkajúcu sa prípravy izoxazolidínových derivátov s významnými biologickými vlastnosťami a pripraviť čo najväčšiu škálu nových typov izoxazolidínových triazolov s voľnou hydroxyskupinou v polohe C-4 izoxazolidínového kruhu. Takto pripravené izoxazolidínové triazoly budú ďalej derivatizované v polohe N-2 a budú testované na vybraných typoch ľudských nádorových buniek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT414O4_4B Organic Chemistry II