Oct 21, 2019   5:42 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy
Title of topic in English: Chemoenzymatic Preparation of Phenylpropanoid Sucrose Esters
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Summary: Fenylpropanoidné estery sacharózy (FPES) sú dôležitá skupina z rastlín izolovaných prírodných látok, ktoré majú veľký terapeutický potenciál z dôvodov ich bohatej štruktúrnej diverzity a biologických aktivít. Štruktúrna variabilita FPES je spôsobená tým, že osem hydroxylových skupín centrálnej sacharózy môže byť rôzne parciálne acylovaných nielen kyselinou octovou, ale hlavne fenolickými derivátmi škoricovej kyseliny (kyselinou ferulovou, kávovou, 3,4,5-trimetoxyškoricovou). Diplomová práca sa bude zaoberať prípravou rôznych farmakologicky zaujímavých prírodných FPES, ako aj ich analógov. Vzhľadom na reaktivitu jednotlivých hydroxylov sacharózy sa budú využívať a vyvíjať regioselektívne syntetické postupy organickej chémie (izopropylidenácia, acylácia, rôzne deprotekcie) v kombinácii s metódami biokatalýzy (enzýmová acylácia primárnych hydroxylov sacharózy). Štúdium regioselektívnych chemických metód bude zamerané na prípravu derivátov, ktoré sú v prírode hojne zastúpené a enzýmovými acyláciami prakticky nedostupné, ako napr. 3´-O-acylované sacharózy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT414O4_4B Organic Chemistry II