11. 12. 2019  9:39 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy
Název tématu anglicky: Chemoenzymatic Preparation of Phenylpropanoid Sucrose Esters
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt: Fenylpropanoidné estery sacharózy (FPES) sú dôležitá skupina z rastlín izolovaných prírodných látok, ktoré majú veľký terapeutický potenciál z dôvodov ich bohatej štruktúrnej diverzity a biologických aktivít. Štruktúrna variabilita FPES je spôsobená tým, že osem hydroxylových skupín centrálnej sacharózy môže byť rôzne parciálne acylovaných nielen kyselinou octovou, ale hlavne fenolickými derivátmi škoricovej kyseliny (kyselinou ferulovou, kávovou, 3,4,5-trimetoxyškoricovou). Diplomová práca sa bude zaoberať prípravou rôznych farmakologicky zaujímavých prírodných FPES, ako aj ich analógov. Vzhľadom na reaktivitu jednotlivých hydroxylov sacharózy sa budú využívať a vyvíjať regioselektívne syntetické postupy organickej chémie (izopropylidenácia, acylácia, rôzne deprotekcie) v kombinácii s metódami biokatalýzy (enzýmová acylácia primárnych hydroxylov sacharózy). Štúdium regioselektívnych chemických metód bude zamerané na prípravu derivátov, ktoré sú v prírode hojne zastúpené a enzýmovými acyláciami prakticky nedostupné, ako napr. 3´-O-acylované sacharózy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT414O4_4B Organická chémia II