20. 11. 2019  12:51 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy
Názov témy anglicky: Chemoenzymatic Preparation of Phenylpropanoid Sucrose Esters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Abstrakt: Fenylpropanoidné estery sacharózy (FPES) sú dôležitá skupina z rastlín izolovaných prírodných látok, ktoré majú veľký terapeutický potenciál z dôvodov ich bohatej štruktúrnej diverzity a biologických aktivít. Štruktúrna variabilita FPES je spôsobená tým, že osem hydroxylových skupín centrálnej sacharózy môže byť rôzne parciálne acylovaných nielen kyselinou octovou, ale hlavne fenolickými derivátmi škoricovej kyseliny (kyselinou ferulovou, kávovou, 3,4,5-trimetoxyškoricovou). Diplomová práca sa bude zaoberať prípravou rôznych farmakologicky zaujímavých prírodných FPES, ako aj ich analógov. Vzhľadom na reaktivitu jednotlivých hydroxylov sacharózy sa budú využívať a vyvíjať regioselektívne syntetické postupy organickej chémie (izopropylidenácia, acylácia, rôzne deprotekcie) v kombinácii s metódami biokatalýzy (enzýmová acylácia primárnych hydroxylov sacharózy). Štúdium regioselektívnych chemických metód bude zamerané na prípravu derivátov, ktoré sú v prírode hojne zastúpené a enzýmovými acyláciami prakticky nedostupné, ako napr. 3´-O-acylované sacharózy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT414O4_4B Organická chémia II