May 20, 2019   10:54 p.m. Bernard
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti doplnenia CNC zariadení na viacvretenový sústruh
Title of topic in English: Options for adding CNC devices to the multi-spindle lathe
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Summary: Študent opíše aktuálny stav mechanického krivkového viacvretenového sústruhu (VVS). Vykoná prieskum možností doplnenia NC a CNC suportov a zariadení v procese modernizácie daného VVS. Opíše, ktoré zmeny na zariadení by sa museli vykonať, aby bolo možné implementovať numericky riadené suporty a zariadenia. Vykoná ekonomické zhodnotenie prínosu. 1 Teoretický rozbor problematiky 2 Analýza súčasného stavu 3 Návrh a zhodontenie riešeníLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPT Computer-Aided Production Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.