Sep 24, 2019   11:17 a.m. Ľuboš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôd
Title of topic in English: Controlled release of active ferrates in wastewater treatment
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Chemical and Environmental Engineering - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Summary: Vzrastajúca pozornosť využitia železanov ako alternatívneho činidla pri čistení, hygienizácii a dezinfekcii či už pitných alebo odpadových vôd nás podnecuje k mapovaniu a optimalizácii tohto procesu úprav vôd. Limitujúcim faktorom praktického uplatnenia týchto oxidačných činidiel v plnom rozsahu nie je len ich ekonomicky náročná výroba ale takisto ich nestálosť vo vlhkom či vodnom prostredí vyplývajúca z ich silných oxidačných vlastností. Cieľom bakalárskej práce bude overiť možnosť riadeného resp. postupného uvoľňovania železanov zapúzdrených v obaloch z rôznych materiálov, ktoré budú vyrobené pomocou technológie 3D tlače.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.