26. 8. 2019  2:38 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôd
Názov témy anglicky: Controlled release of active ferrates in wastewater treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Abstrakt: Vzrastajúca pozornosť využitia železanov ako alternatívneho činidla pri čistení, hygienizácii a dezinfekcii či už pitných alebo odpadových vôd nás podnecuje k mapovaniu a optimalizácii tohto procesu úprav vôd. Limitujúcim faktorom praktického uplatnenia týchto oxidačných činidiel v plnom rozsahu nie je len ich ekonomicky náročná výroba ale takisto ich nestálosť vo vlhkom či vodnom prostredí vyplývajúca z ich silných oxidačných vlastností. Cieľom bakalárskej práce bude overiť možnosť riadeného resp. postupného uvoľňovania železanov zapúzdrených v obaloch z rôznych materiálov, ktoré budú vyrobené pomocou technológie 3D tlače.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.