Oct 14, 2019   10:51 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Title of topic in English: Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Summary: Huby z rodu Trichoderma patria medzi rýchlorastúce pôdne mikroorganizmy, ktoré obyčajne kolonizujú koreňový systém rastlín. Typickou vlastnosťou týchto húb je ich schopnosť tvoriť a uvoľňovať do okolia rozmanité metabolity (antibiotiká, toxíny, látky stimulujúce rastliny atď.) a enzýmy (celulázy, chitinázy, proteinázy a iné). Táto schopnosť im uľahčuje získavať živiny z prostredia, napríklad rozkladom odumretého biologického materiálu alebo antagonistickým správaním voči iným organizmom. Mnohé druhy Trichoderma našli svoje využitie v priemyselnej praxi ako producenti homo- alebo heterológnych bielkovín, ďalšie sa využívajú na biologickú ochranu poľnohospodárskych plodín pred negatívnym vplyvom fytopatogénov. Cieľom tejto práce je štúdium tvorby proteináz druhmi Trichoderma konfrontovanými s vybranými rastlinnými patogénmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.