20. 8. 2019  20:26 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Názov témy anglicky: Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Huby z rodu Trichoderma patria medzi rýchlorastúce pôdne mikroorganizmy, ktoré obyčajne kolonizujú koreňový systém rastlín. Typickou vlastnosťou týchto húb je ich schopnosť tvoriť a uvoľňovať do okolia rozmanité metabolity (antibiotiká, toxíny, látky stimulujúce rastliny atď.) a enzýmy (celulázy, chitinázy, proteinázy a iné). Táto schopnosť im uľahčuje získavať živiny z prostredia, napríklad rozkladom odumretého biologického materiálu alebo antagonistickým správaním voči iným organizmom. Mnohé druhy Trichoderma našli svoje využitie v priemyselnej praxi ako producenti homo- alebo heterológnych bielkovín, ďalšie sa využívajú na biologickú ochranu poľnohospodárskych plodín pred negatívnym vplyvom fytopatogénov. Cieľom tejto práce je štúdium tvorby proteináz druhmi Trichoderma konfrontovanými s vybranými rastlinnými patogénmi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.