Oct 23, 2019   8:44 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Izolácia rastlinných myrozináz afinitnou chromatografiou s imobilizovanými Zn2+ katiónmi
Title of topic in English: Isolation of plant myrosinases by immobilized Zn2+ ion affinity chromatography
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Summary: Myrozinázy (MYR) patria medzi tioglukozidhydrolázy, enzýmy štiepiace tioéterové väzby glukozinolátov a uvoľňujúce aglykón. V závislosti od reakčných podmienok sa aglykón spontánne rozkladá na tiokyanáty, izotiokyanáty, nitrily a rôzne ďalšie produkty. Ich hlavnou funkciou je ochrana rastlín pred účinkom hmyzu a fytopatogénov. Štúdium účinku spomenutých produktov na živočíšne bunky ukázalo, že zohrávajú dôležitú úlohu pri potláčaní vzniku a rozvoju viacerých druhov rakovín. Toto sú hlavné dôvody pre ktoré sa myrozinázy nielen intenzívne študujú, ale súčasne sa hľadajú nové zdroje týchto enzýmov. Bohatým zdrojom myrozináz sú rastliny z čeľade kapustovitých. Cieľom projektu je vypracovať chromatografickú metódu na izoláciu myrozináz z rastlinného materiálu, ktorá by umožnila odstrániť čo najväčší podiel balastných bielkovín a súčasne koncentrovať MYR aktivitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.