Sep 17, 2019   10:16 a.m. Olympia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové metodiky detekcie aktivity hydrolytických enzýmov vláknitých húb.
Title of topic in English: Novel methods for detection of hydrolase activity in filamentous fungi.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Summary: Saprofytický pôsob života mikromicéty predurčuje k syntéze rozmanitých hydrolytických enzýmov. Mnohé huby sa preto v dnešnej dobe využívajú ako cenný biologický zdroj na získavanie hydroláz využiteľných v rôznych oblastiach života. Úspešná izolácia a charakterizácia enzýmov sa nezaobíde bez vhodnej metodiky stanovenia enzýmovej aktivity. Projekt je zameraný na zavedenie nových analytických metód, ktoré umožnia detekciu enzýmovej aktivity vybraných hydrolytických enzýmov počas rastu mikroskopických húb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.