21. 10. 2019  7:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové metodiky detekcie aktivity hydrolytických enzýmov vláknitých húb.
Názov témy anglicky: Novel methods for detection of hydrolase activity in filamentous fungi.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Abstrakt: Saprofytický pôsob života mikromicéty predurčuje k syntéze rozmanitých hydrolytických enzýmov. Mnohé huby sa preto v dnešnej dobe využívajú ako cenný biologický zdroj na získavanie hydroláz využiteľných v rôznych oblastiach života. Úspešná izolácia a charakterizácia enzýmov sa nezaobíde bez vhodnej metodiky stanovenia enzýmovej aktivity. Projekt je zameraný na zavedenie nových analytických metód, ktoré umožnia detekciu enzýmovej aktivity vybraných hydrolytických enzýmov počas rastu mikroskopických húb.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.