19. 8. 2019  20:38 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Progresívne materiály na báze bioskla pre využitie v medicíne
Názov témy anglicky: Progressive materials based on bioglass for application in medicine
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Abstrakt: Bioská a ich sklokeramické produkty predstavujú novšiu kategóriu biomateriálov kompatibilné so živými organizmami, s dostatočnou tvrdosťou a bioaktivitou. Ich použitie sa uplatňuje najmä ako náhrady kostí vo forme trvalých implantátov alebo ako materiály vhodné pre oblasť stomatológie. Najvýznamnejším predstaviteľom bioskiel je sklo v systéme LiO2-SiO2-CaO-P2O5-CaF2 Prítomnosť fluórapatitu ovplyvňuje bioaktivitu bioskiel a ich sklokeramických produktov. Cieľom práce je štúdium bioaktivity materiálov na báze skla s obsahom fluórapatitov v dynamickom prúdiacom simulovaným krvným roztoku.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.