Oct 21, 2019   4:09 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementu
Title of topic in English: The Effect of hydrothermal curing on cement properties
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Summary: Práca sa zaoberá problematikou využitia obyčajného portlandského cementu v prostredí so zvyšovaním teploty a tlaku vodnej pary ako v geotermálnych, ropných alebo plynných vrtoch. Simulácia týchto podmienok je zabezpečená pomocou laboratórneho autoklávu s možnosťou variability teploty a tlaku. Štruktúra, mikroštruktúra zatvrdnutých pásť a hydratačné produkty budú hodnotené pomocou moderných prístrojových techník.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.