Sep 16, 2019   2:00 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
Title of topic in English: Characterization of hydration products in special inorganic binders containing supplemantary cementitious materials
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Summary: Využitie alternatívnych surovín pri výrobe zmesových cementov vyžaduje podrobnejšie charakterizáciu pochodov a hydratačných produktov vznikajúcich počas hydratácie. Alternatívne suroviny sú aktivované alkalickým prostredím z hydratujúcich slinkových minerálov portlandského cement. Vďaka tomu vznikajú nové produkty, ktoré ovplyvňujú vlastnosti cementového kameňa. Práca sa bude zaoberať štúdiom pochodov a reakcií tvorby hydratačných produktov puzolánových materiálov v zmesových cementov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.