19. 9. 2019  23:16 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementu
Názov témy anglicky: The Effect of hydrothermal curing on cement properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Abstrakt: Práca sa zaoberá problematikou využitia obyčajného portlandského cementu v prostredí so zvyšovaním teploty a tlaku vodnej pary ako v geotermálnych, ropných alebo plynných vrtoch. Simulácia týchto podmienok je zabezpečená pomocou laboratórneho autoklávu s možnosťou variability teploty a tlaku. Štruktúra, mikroštruktúra zatvrdnutých pásť a hydratačné produkty budú hodnotené pomocou moderných prístrojových techník.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.