Sep 23, 2019   6:45 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Title of topic in English: Possibilities of encapsulation of ferrates for use in processes wastewater treatment
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Summary: Využitie kapsulovaných železanov v procesoch čistenia odpadových vôd ponúka efektívny spôsob odstraňovania zbytkov liečiv, drog a ich metabolitov z odpadových vôd. Práca je zameraná na možnosti kapsulácie železanov do obalov (z rôznych materiálov) vyhotovených pomocou technológie 3D tlače. Štúdia rozpustnosti resp. rýchlosti uvoľnenia obsahu vyrobených kapsúl, stabilita zapúzdrených železanov vo vyrobených obaloch ale taktiež overenie účinnosti degradácie vybraných mikropolutantov pomocou zapúzdrených železanov sú hlavnými cieľmi tejto práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.