20. 10. 2019  9:18 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Názov témy anglicky: Possibilities of encapsulation of ferrates for use in processes wastewater treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Abstrakt: Využitie kapsulovaných železanov v procesoch čistenia odpadových vôd ponúka efektívny spôsob odstraňovania zbytkov liečiv, drog a ich metabolitov z odpadových vôd. Práca je zameraná na možnosti kapsulácie železanov do obalov (z rôznych materiálov) vyhotovených pomocou technológie 3D tlače. Štúdia rozpustnosti resp. rýchlosti uvoľnenia obsahu vyrobených kapsúl, stabilita zapúzdrených železanov vo vyrobených obaloch ale taktiež overenie účinnosti degradácie vybraných mikropolutantov pomocou zapúzdrených železanov sú hlavnými cieľmi tejto práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.